Behandling vid ALS

ALS kan inte botas. Men behandling kan förlänga överlevnaden, minska symptomen och kompensera för funktionsnedsättningarna. Dessutom är det viktigt med stöd för den drabbade och dess anhöriga.


behandling vid alsFörlänga överlevnaden

Det finns ett läkemedel som gör att sjukdomen utvecklas långsammare. Enligt studier kan detta läkemedel förlänga överlevnaden med i genomsnitt 12-21 månader.

Läkemedlet har visat sig ge bäst effekt när sjukdomen har ett snabbt förlopp och hos yngre personer.

Det finns dock flera biverkningar av detta läkemedel och därför är det viktigt med regelbunden kontroll. Det kan också finnas varianter av ALS där läkemedlet inte har någon effekt.

ALS-team

På de flesta sjukhus finns så kallade ALS-team som är till för dig med ALS. I dessa team finns olika yrkeskategorier beroende på vad du vill ha hjälp med så som medicinska, psykologiska, sociala och tekniska områden.

 

Symptombehandling

Lindra muskelkramper/spasmer

Fysioterapeutisk behandling så som behandling med kyla, ultraljud och/eller träning i varmt vatten kan lindra muskelkramper. Det finns även läkemedel som kan lindra kramper och spasmer.

Om du har väldigt ont kan morfin behövas.

Problem med att prata

En logoped kan hjälpa dig med olika kommunikationshjälpmedel eller talträning för dig som får svårigheter med talet.

Viktnedgång

För att förhindra kraftig viktnedgång kan du få rådgivning av en dietist om mat, kosttillägg och näringsdrycker. Du kan också få hjälp med mat som är lättare att svälja.

Problem med sväljfunktionen

80 procent av alla som drabbas av ALS förlorar så småning om funktionen att svälja. Då kan du få ventil inopererad i magen som ger näring till magsäcken.

Även om du har denna ventil kan du fortsätta att äta vissa livsmedel via munnen. Du kan också fortfarande bada och utföra fysisk aktivitet.

Hosta och slem

För att minska slembildningen ska du först och främst undvika mjölkprotein. Det finns också läkemedel som minskar slemproduktionen och gör slemmet tunnare. Hostmaskiner och sugmaskiner kan hindra att slemmet inte hamnar i lungorna.  

Andfåddhet

Andfåddhet beror ofta på syrebrist. I början av sjukdomen kan andningsövningar hjälpa dig, men senare kan du behöva syrgasbehandling och eventuell morfin för att minska känslan och ångesten. I få fall kan respiratorbehandling vara aktuell.

Depression

Det är vanligt att känna sig nedstämd efter detta sjukdomsbesked. För att mildra symptomen kan antidepressiva läkemedel hjälpa.

Dessutom är det viktigt med ett bra omhändertagande, mycket information och stöd – både psykologiskt och socialt. Det är också viktigt att inte glömma bort de anhöriga som också ofta mår mycket dåligt.

Kompensera funktionsnedsättningarna

Hjälpmedel och anpassning av bostaden kan vara nödvändigt. Behoven förändras också ständigt så det är viktigt att ha en bra kontakt med sitt ALS-team.