Symptom på ALS

ALS ger symptom så som förlamning och muskelsvaghet. Vart i kroppen detta sker och hur det påverkar kan skilja sig något mellan de olika formerna av ALS.


symptom på alsFörsta symptom på ALS kan märkas som förlamning eller svaghet i en fot, ett ben, en hand eller en arm. Första tecken kan också vara dålig balans. Hos en tredjedel börjar symptomen i muskulaturen i ansiktet vilket kan visa sig som talsvårigheter och sväljsvårigheter.

Förlamningen och muskelsvagheten beror på att musklerna tillbakabildas vid ALS. Därför kan det också uppstå muskelryckningar och kramper.

Med tiden sprider sig muskelsvagheten i kroppen. Oberoende av vilken form av ALS du har så liknar alla former samma symptombild efter några månader till år.

Slutligen så drabbas andningsmuskulaturen och då är det inte längre möjligt att andas. Hur snabbt symptomen förvärras ser olika ut från person till person.

Olika tidiga symptom vid olika former av ALS

Klassisk amyotrofisk lateral skleros

Denna typ av ALS märks oftast först i armar, ben eller bål. 80 procent av dessa utvecklar sedan muskelförtvining i ansiktet vilket märks som tal- och sväljsvårigheter. Detta är den vanligaste formen av ALS i Sverige.

Progressiv bulbär pares (PBP)

Vid progressiv bulbär pares märks främst talsvårigheter och/eller sväljningssvårigheter i början av sjukdomen. Detta förorsakas av muskelförtvining av muskler i mun och hals. Muskelförsvagningen sprids senare till olika kroppsdelar.

Progressiv spinal muskelatrofi (PSMA)

PSMA märks oftast först som muskelsvaghet i händer, armar och/eller ben. Om mun och svalg över huvudtaget påverkas så sker det väldigt sent i förloppet.

Symptomen blir tillslut de samma

Efter några månader till år så ser de flesta typerna av ALS likadana ut i symptomen. Det är bara i väldigt sällsynta fall att någon av sjukdomen förblir lokal i en del av kroppen under många år.

Prognos

Hur snabbt förloppet går är olika från person till person. Genomsnittlig överlevnad är tre år efter diagnos men cirka tio procent lever efter 10 år.