Tungt arbete ökar risken för ALS

Det är fortfarande oklart vad som orsakar sjukdomen ALS. Men enligt en ny studie vid Örebro Universitet så kan tungt arbete och muskelskador öka risken markant.


Tungt arbete ökar risken för ALS

Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid institutionen för läkarutbildningen på Örebro universitet, som har skrivit rapporten tillsammans med professor Lennart Bodin. Foto: Örebro universitet

I en forskningsrapport, där man undersökt bakomliggande orsaker och riskfaktorer för sjukdomen ALS, kan man nu se att muskelskador och tungt arbete ökar risken rejält för att drabbas av sjukdomen.

– Muskelskador i kombination med arvsanlag för sjukdomen är den största risken för att drabbas av ALS. En risk som mer än fördubblas efter tungt och långvarigt muskelarbete, ofta i kombination med muskelskador, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, en av forskarna bakom forskningsrapporten, i ett pressmeddelande.

Andra orsaker som ökar risken för att drabbas av ALS enligt forskningsrapporten var exponering för kemikalier, att bada under algblomning och att röka.

Studien visade dessutom att elektromagnetiska fält inte är så farliga som man tidigare trott. Att arbete med elektrisk utrustning och elektromagnetiska fält ökar bara risken marginellt.

Studien är gjord, på uppdrag av AFA försäkring, vid Örebro universitet.