Vad är ALS?

ALS, amyotrofisk lateral skleros, är en neurodegenerativ sjukdom som angriper de motoriska nervcellerna. Detta leder till förlamning och muskelförtvining.


Vad är als?

Det är de motoriska nerverna som drabbas vid ALS. Därför påverkas inte medvetandet. Foto: Marina Melo

Symptom på ALS

Första symptom på ALS är förlamning eller svaghet i en kroppsdel. ALS kan också ge talsvårigheter och sväljproblem i både tidigt och sent skede.

Förlamningen sprider sig med tiden och når slutligen andningsorganen. När detta sker går det inte längre att andas.

Hur snabbt detta går skiljer sig från fall till fall.

Orsaker bakom ALS

Det finns idag inte någon förklaring bakom ALS däremot flera teorier.

En teori pekar på ett strukturförändrande äggviteämne som påverkar nervcellerna. Eller att ALS beror på ett virus, eller orsakas av förgiftning av tungmetaller, eller att det är något fel på kroppens immunförsvar.

En annan teori som undersöks just nu är att kroppen har en för dålig förmåga för att ta hand om fria radikaler vilket kan skada cellernas hölje.

I vissa fall verkar det också finnas ärftliga faktorer då man har hittat en gen som styr bildandet av det enzym som skyddar mot fria radikaler. Av alla ALS-fall är ungefär 10 procent av dessa familjärt.

Diagnos

För att kunna diagnostisera ALS måste man först utesluta andra sjukdomar vilket gör att det kan ta tid för diagnos. Vid undersökningarna gör man blodanalys, magnetkameraundersökning, EMG och muskelbiopsi.

I Sverige drabbas 220 personer av ALS varje år.

Behandling

ALS är en dödlig sjukdom, där det inte finns något botemedel. Däremot finns det behandling som gör att sjukdomen utvecklas långsammare. Bromsmedicin kan förlänga överlevnaden med några månader.

Olika typer av behandling kan också lindra eventuella symptom så som muskelspasmer och kramper.

Prognos

Medellivslängden vid ALS är tre år från att diagnos har fastställs. 10 procent lever dock längre än tio år.